Profil skupiny

Orgány společnosti TAMEH HOLDING sp. z o.o.

 • Kristina Červenková
  Předsedkyně představenstva, Člen představenstva B
  Chairwoman of the Board, Board Member B
 • Piotr Drzystek
  Člen představenstva B
  Board Member B
 • Andrzej Rejner
  Člen představenstva A
  Board Member A
 • Rafał Zawada
  Člen představenstva B
  Board Member B
 • Aleksandra Lubicz-Posochowska
  Člen představenstva A
  Board Member A
 • Marcin Staniszewski
  Člen představenstva A
  Board Member A
 • Krzysztof Surma
  Předseda, Člen dozorčí rady A
  Chairman, Member of the Supervisory Board A
 • Sanjay Samaddar
  Člen dozorčí rady B
  Member of the Supervisory Board B
 • Piotr Gołębiowski
  Místopředsedkyně dozorčí rady A
  Vice Chairman of the Supervisory Board A
 • Wojciech Koszuta
  Člen dozorčí rady B
  Member of the Supervisory Board B
 • Rafał Bojanowski
  Člen dozorčí rady A
  Member of the Supervisory Board A
 • Adam Preiss
  Člen dozorčí rady B
  Member of the Supervisory Board B

Na Shromáždění vlastníků jsou zastoupeni podílníci společnosti. Mezi kompetence Shromáždění vlastníků patří řešení případů uvedených ve Smlouvě společnosti.

Zásady svolávání Shromáždění vlastníků a průběhu jednání stanovuje Smlouva společnosti TAMEH HOLDING sp. z o. o.

Základní kapitál společnosti TAMEH HOLDING sp. z o. o. činí 658.680.600,00 polských zlotých a je rozdělen na 6.586.806 podílů v nominální hodnotě 100 polských zlotých každý podíl.

V současnosti, v souladu se zněním Smlouvy společnosti, existují dvě skupiny hlavních vlastníků, tj.

„Skupina Tauron“ – to znamená společnost Tauron Polska Energia S. A. se sídlem v Katovicích a veškeré společnosti přímo a nepřímo závislé na společnosti Tauron Polska Energia S. A. - příslušně podle definice mateřské společnosti uvedené v zákoníku obchodních společností.

„Skupina ArcelorMittal” - – to znamená společnost ArcelorMittal S. A. se sídlem v Lucemburském velkovévodství, Avenue de la Liberté č. 19, L - 2930 Luxembourg, zaregistrovaná v obchodním rejstříku a rejstříku společností pod č. B82454 a veškeré společnosti přímo nebo nepřímo závislé na společnosti ArcelorMittal S. A. - příslušně podle definice mateřské společnosti uvedené v zákoníku obchodních společností.

Společnost TAURON Polska Energia S. A. je vlastníkem 3.293.403 podílů, což znamená 50,0000 % v základním kapitálu společnosti a hlasů na Shromáždění vlastníků;

Společnost AM Global Holding SARL je vlastníkem 3.293.378 podílů, což znamená 49,9996 % v základním kapitálu společnosti a hlasů na Shromáždění vlastníků;

Společnost ArcelorMittal Poland S. A. je vlastníkem 25 podílů, což znamená 0,0004 % v základním kapitálu společnosti a hlasů na Shromáždění vlastníků.

Orgány společnosti TAMEH POLSKA sp. z o.o.

 • Kristina Červenková
  Předsedkyně představenstva, Člen představensta B
  Chairwoman of the Board, Board Member B
 • Rafał Zawada
  Člen představensta B
  Board Member B
 • Andrzej Rejner
  Člen představensta A
  Board Member A
 • Aleksandra Lubicz-Posochowska
  Člen představensta A
  Board Member A

Aktuálně je podle znění Smlouvy společnosti jediným podílníkem společnost TAMEH HOLDING sp. z o. o. mající 100 % podílů.

Orgány společnosti TAMEH Czech s.r.o.

 • Kristina Červenková
  Předsedkyně sboru jednatelů, Jednatel A
  Chairwoman of the Board, Executive Director A
 • Rafał Zawada
  Jednatel A
  Executive Director A
 • Andrzej Rejner
  Jednatel B
  Executive Director B
 • Aleksandra Lubicz-Posochowska
  Jednatel B
  Executive Director B

Aktuálně je podle znění Smlouvy společnosti jediným podílníkem společnost TAMEH HOLDING sp. z o. o. mající 100 % podílů.

GDPR

Dne 25. května 2018 nabylo platnosti všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů zvané všeobecně GDPR.

Nařízení upravuje předpisy o ochraně osobních údajů týkajících se fyzických osob. Prvořadým cílem nařízení je zajistit bezpečnou a volnou výměnu osobních údajů na území EU, jakož i sjednocení předpisů týkajících se ochrany osobních údajů na území EU. Dalším cílem je vypracování a zavedení kodexů chování týkajících zajištění bezpečnosti procesu zpracování osobních údajů adekvátně k existujícím hrozbám a zásady zpracování. Společnost TAMEH HOLDING sp. z o. o. zpracovává vaše osobní údaje za účelem plnění smluv, objednávek a výkonu právních závazků. Proces zpracování byl navržen tak, aby byla zajištěna bezpečnost a možnost výkonu práv osob, kterých se údaje týkají. V případě dotazů laskavě kontaktujte Inspektorem pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese uvedené v níže uvedené oznamovací povinnosti.

více

Oznamovací povinnost

Podle článku 13 GDPR je Správce povinen poskytnout informace při shromažďování osobních údajů od osoby, které se údaje týkají. Níže uvedenou povinnost společnost TAMEH HOLDING sp. z o. o. plní pro jednotlivé kategorie osob.

HOSTÉ

Oznamuji Vám, že v souladu s platnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů):

 1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost TAMEH HOLDING sp. z o. o. 41-308 Dąbrowa Górnicza Al. J. Piłsudskiego 92/102A.
 2. Pověřencem pro ochranu osobních údajů ve společnosti TAMEH HOLDING sp. z o. o. je Krzysztof Deneka, e-mail: krzysztof.deneka@remove-this.tameh.pl TAMEH HOLDING sp. z o. o. 41-308 Dąbrowa Górnicza Al. J. Piłsudskiego 92/102A.
 3. Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem plnění úkolů souvisejících s pohybem osob/materiálu na objektu společnosti TAMEH HOLDING sp. z o. o. ZW Blachownia, na základě čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení.
 4. Poskytnutí osobních údajů není povinné, ale pokud je neposkytne, nebude realizace činností souvisejících s Vámi a pohybem osob a materiálu možná.
 5. Vaše osobní údaje budou zpracovávány ne déle, než je to nutné, tj. po dobu nezbytnou pro plnění zadání souvisejícího s pohybem osob a materiálu.
 6. Máte právo přístupu k obsahu svých osobních údajů a právo na jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů, právo vznést námitku, právo odvolání souhlasu v libovolném okamžiku bez vlivu na zákonnost zpracování, provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním.
 7. Máte právo podání žaloby u kontrolního orgánu, kdy se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů porušuje předpisy všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016.

KONTRAHENTI

Oznamuji Vám, že v souladu s platnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů):

 1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost TAMEH HOLDING sp. z o. o. 41-308 Dąbrowa Górnicza Al. J. Piłsudskiego 92/102A.
 2. Pověřencem pro ochranu osobních údajů ve společnosti TAMEH HOLDING sp. z o. o. je Krzysztof Deneka, e-mail: krzysztof.deneka@remove-this.tameh.pl TAMEH HOLDING sp. z o. o. 41-308 Dąbrowa Górnicza Al. J. Piłsudskiego 92/102A.
 3. Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem vykonávání činností, jejichž cílem je uzavření smlouvy a její plnění na základě čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení.
 4. Poskytnutí Vašich osobních údajů je podmínkou pro uzavření smlouvy. Neposkytnete-li své osobní údaje, nebude možné realizovat činnosti nezbytné k uzavření smlouvy, vyřizování objednávek a nákupu.
 5. Vaše osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu plnění smlouvy a 6 let po jejím ukončení. Termín ukončení zpracování osobních údajů může být prodloužený o čas realizace pohledávek mezi stranami smlouvy.
 6. Máte právo přístupu k obsahu svých osobních údajů a právo na jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů, právo vznést námitku, právo odvolání souhlasu v libovolném okamžiku bez vlivu na zákonnost zpracování, provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním.
 7. Máte právo podání žaloby u kontrolního orgánu, kdy se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů porušuje předpisy všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce jmenoval Pověřence pro ochranu osobních údajů, kontaktní údaje:

Krzysztof Deneka, e-mail: krzysztof.deneka@remove-this.tameh.pl                       

TAMEH HOLDING sp. z o. o. 41-308 Dąbrowa Górnicza Al. J. Piłsudskiego 92/102A.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů plní své zadání na základě článku 39 GDPR (EU) a je zodpovědný za:

 • informování správce, zpracovatele a pracovníky, kteří zpracovávají osobní údaje, o povinnostech vyplývajících z GDPR,,
 • monitorování dodržování nařízení,
 • jednání zvyšující obeznámenost, školení pracovníků zúčastněných na zpracování,
 • spolupráce s kontrolním orgánem.

V rámci našich stránek používáme soubory cookie, abychom vám mohli poskytovat služby na nejvyšší úrovni, a to i způsobem přizpůsobeným individuálním potřebám. Používání stránek bez změny nastavení souborů cookie znamená, že budou ve vašem zařízení umístěny. Nastavení souborů cookie můžete kdykoli změnit. Zjistěte více o našich zásadách ochrany osobních údajů.

Přijmout všechny
Přijmout vybrané