Profil grupy

Władze TAMEH HOLDING sp. z o.o.

 • Kristina Červenková
  Prezes Zarządu, Członek Zarządu B
  Chairwoman of the Board, Board Member B
 • Piotr Drzystek
  Członek Zarządu B
  Board Member B
 • Andrzej Rejner
  Członek Zarządu A
  Board Member A
 • Rafał Zawada
  Członek Zarządu B
  Board Member B
 • Aleksandra Lubicz-Posochowska
  Członek Zarządu A
  Board Member A
 • Marcin Staniszewski
  Członek Zarządu A
  Board Member A
 • Krzysztof Surma
  Przewodniczący, Członek Rady Nadzorczej A
  Chairman, Member of the Supervisory Board A
 • Sanjay Samaddar
  Członek Rady Nadzorczej B
  Member of the Supervisory Board B
 • Piotr Gołębiowski
  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej A
  Vice Chairman of the Supervisory Board A
 • Wojciech Koszuta
  Członek Rady Nadzorczej B
  Member of the Supervisory Board B
 • Rafał Bojanowski
  Członek Rady Nadzorczej A
  Member of the Supervisory Board A
 • Adam Preiss
  Członek Rady Nadzorczej B
  Member of the Supervisory Board B

Na Zgromadzeniu Wspólników reprezentowani są udziałowcy Spółki. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy rozstrzyganie spraw wymienionych w Umowie Spółki.  

Zasady zwoływania Zgromadzenia Wspólników oraz prowadzenia obrad określa Umowa Spółki TAMEH HOLDING sp. z o.o.

Kapitał zakładowy TAMEH HOLDING sp. z o.o. wynosi 658.680.600,00 złotych i dzieli się na 6.586.806 udziałów o wartości nominalnej 100 złotych każdy.

Aktualnie, zgodnie z brzmieniem Umowy Spółki, istnieją dwie Grupy Wspólników Wiodących, tj.

„Grupa Tauron” - oznacza Tauron Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz wszelkie spółki bezpośrednio i pośrednio zależne od Tauron Polska Energia S.A. - odpowiednio do definicji spółki dominującej zawartej w kodeksie spółek handlowych.

„Grupa ArcelorMittal” - oznacza ArcelorMittal S.A. z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga, Avenue de la Liberté nr 19, L - 2930 Luxembourg, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek pod nr B82454 oraz wszelkie spółki bezpośrednio lub pośrednio zależne od ArcelorMittal S.A. - odpowiednio do definicji spółki dominującej zawartej w kodeksie spółek handlowych.

TAURON Polska Energia S.A. posiada 3.293.403 udziałów, co stanowi 50,0000% w kapitale zakładowym Spółki i głosów na Zgromadzeniu Wspólników;

AM Global Holding SARL posiada 3.293.378 udziałów, co stanowi 49,9996% w kapitale zakładowym Spółki i głosów na Zgromadzeniu Wspólników;

ArcelorMittal Poland S.A. posiada 25 udziałów, co stanowi 0,0004% w kapitale zakładowym Spółki i głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Władze TAMEH POLSKA sp. z o.o.

 • Kristina Červenková
  Prezes Zarządu, Członek Zarządu B
  Chairwoman of the Board, Board Member B
 • Rafał Zawada
  Członek Zarządu B
  Board Member B
 • Andrzej Rejner
  Członek Zarządu A
  Board Member A
 • Aleksandra Lubicz-Posochowska
  Członek Zarządu A
  Board Member A

Aktualnie, zgodnie z brzmieniem Umowy Spółki, jedynym udziałowcem jest TAMEH HOLDING sp. z o.o. posiadająca 100% udziałów.

Władze TAMEH Czech s.r.o.

 • Kristina Červenková
  Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający A
  Chairwoman of the Board, Executive Director A
 • Rafał Zawada
  Dyrektor Zarządzający A
  Executive Director A
 • Andrzej Rejner
  Dyrektor Zarządzający B
  Executive Director B
 • Aleksandra Lubicz-Posochowska
  Dyrektor Zarządzający B
  Executive Director B

Aktualnie, zgodnie z brzmieniem Umowy Spółki, jedynym udziałowcem jest TAMEH HOLDING sp. z o.o. posiadająca 100% udziałów.

RODO

25 maja 2018 weszło w życie Rozporządzenie Ogólne o ochronie Danych Osobowych, zwane powszechnie RODO.

Rozporządzenie reguluje przepisy o ochronie danych osobowych dotyczących osób fizycznych. Nadrzędnym celem rozporządzenia jest zapewnienie bezpiecznej i swobodnej wymiany danych osobowych na terenie UE, jak również ujednolicenie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE. Kolejnym celem jest opracowanie i wdrożenie kodeksów postępowania dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa procesu przetwarzania danych osobowych adekwatnie do istniejących zagrożeń i formuły przetwarzania. TAMEH HOLDING sp. z o.o.  przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji umów, zleceń i wykonywania zobowiązań prawnych. Proces przetwarzania został zaprojektowany tak aby zapewnić bezpieczeństwo i możliwość realizacji praw osób, których dane dotyczą. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem wskazanym w poniższym obowiązku informacyjnym. 

pokaż więcej

Obowiązek Informacyjny

Zgodnie z artykułem 13 RODO, Administrator jest zobowiązany do podania informacji w przypadku  zbierania  danych  od osoby, której dane dotyczą. Poniższy obowiązek TAMEH HOLDING sp. z o.o., realizuje dla poszczególnych kategorii osób.

GOŚCIE

Informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAMEH HOLDING sp. z o.o.  41-308 Dąbrowa Górnicza  Al. J. Piłsudskiego 92/102A.
 2. Inspektorem ochrony danych w TAMEH HOLDING sp. z o.o.  jest Pan Krzysztof Deneka, e-mail: krzysztof.deneka@remove-this.tameh.pl TAMEH HOLDING sp. z o.o.  41-308 Dąbrowa Górnicza  Al. J. Piłsudskiego 92/102A.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji  zadań związanych z ruchem osobowo/materiałowym na obiekcie TAMEH HOLDING sp. z o.o. ZW Blachownia, na podstawie Art. 6, ust.1, lit. f) Rozporządzenia.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje iż realizacja czynności związanych z ruchem osobowo materiałowym z Panią/Panem  będą niemożliwe.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do realizacji zadania związanego  z ruchem osobowo/materiałowym.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.    

KONTRAHENCI

Informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAMEH HOLDING sp. z o.o.  41-308 Dąbrowa Górnicza  Al. J. Piłsudskiego 92/102A.
 2. Inspektorem ochrony danych w TAMEH HOLDING sp. z o.o.  jest Pan Krzysztof Deneka, e-mail: krzysztof.deneka@remove-this.tameh.pl TAMEH HOLDING sp. z o.o.  41-308 Dąbrowa Górnicza  Al. J. Piłsudskiego 92/102A.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania czynności mających na celu zawarcie umowy i jej realizację na podstawie Art. 6, ust.1, lit. b) Rozporządzenia.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy, realizacji zlecenia, zakupu.   
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie realizacji umowy oraz 6 lat po jej zakończeniu. Termin zakończenia przetwarzania danych osobowych może zostać wydłużony o czas realizacji roszczeń pomiędzy stronami umowy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.    

Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, dane kontaktowe:

Krzysztof Deneka, e-mail: krzysztof.deneka@remove-this.tameh.pl                       

TAMEH HOLDING sp. z o.o.  41-308 Dąbrowa Górnicza  Al. J. Piłsudskiego 92/102A.

Inspektor Ochrony Danych realizuje swoje zadania na podstawie artykułu 39 RODO (UE) i jest odpowiedzialny za:

 • informowanie administratora, podmioty przetwarzające oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach wynikających z RODO,
 • monitorowanie przestrzegania rozporządzenia,
 • działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania,
 • współpracę z organem nadzorczym.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.

Akceptuj wszystko
Akceptuj zaznaczone